Agnieszka Mroczek

Studiowała na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie w specjalności teoria muzyki i dyrygentura symfoniczno-operowa. Swoje umiejętności doskonaliła w Wiedniu i w Berlinie. Dyrygowała chórami i orkiestrami w kraju i za granicą, uczestniczyła także w kursach orkiestrowych i dyrygenckich. Pracowała w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci, Dziale Koncertów dla Dzieci i Młodzieży Filharmonii Narodowej, Centrum Edukacji Artystycznej, współpracowała z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka … Czytaj dalej Agnieszka Mroczek