Agnieszka Mroczek

Studiowała na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie w specjalności teoria muzyki i dyrygentura symfoniczno-operowa. Swoje umiejętności doskonaliła w Wiedniu i w Berlinie. Dyrygowała chórami i orkiestrami w kraju i za granicą, uczestniczyła także w kursach orkiestrowych i dyrygenckich.
Pracowała w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci, Dziale Koncertów dla Dzieci i Młodzieży Filharmonii Narodowej, Centrum Edukacji Artystycznej, współpracowała z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Film Factory Studio, chórem Uniwersytetu Warszawskiego, chórem żeńskim „Polirytmia”, prowadziła zajęcia chóru w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Oprócz zajęć w DK Kadr prowadzi klasę kształcenia słuchu, harmonii i zasad muzyki z elementami edycji nut w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina oraz Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.