Agnieszka Glasenapp

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom otrzymała w 2006 roku na Wydziale Malarstwa w pracowni Profesora Jarosława Modzelewskiego, aneks na Wydziale Grafiki w pracowni grafiki warsztatowej Profesora Rafała Strenta. W 2005 roku była stypendystką programu Socrates Erasmus w University College Falmouth w Wielkiej Brytanii, BA (Hons) Fine Art Programme.
Prowadziła kursy przygotowawcze z malarstwa i rysunku w 21 SLO im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, a także zajęcia dla licealistów w zakresie sztuk wizualnych i teorii sztuki w The Canadian School of Warsaw gdzie zdobyła wieloletnie doświadczenie w edukacji międzynarodowej jako nauczyciel IBO /IB PYP Visual Arts specialist/ . ?Holistyczne podejście, wielokulturowość oraz wymiana perspektyw stały się dla mnie jednym z priorytetów w pracy pedagogiczno edukacyjnej?.
W 2006 roku założyła Art Studio, w którym prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z naciskiem na indywidualne podejście, rozwój warsztatu, poznawanie rozmaitych technik, jak również obcowanie z historią sztuki poprzez zajęcia praktyczne.
W swojej twórczości malarskiej kładzie nacisk na grę znaczeniowo ? formalną odnoszącą się zarówno do własnych spostrzeżeń, jak i tych mających wymiar społeczny.