100X100 Twarze Mokotowa

Projekt artystyczno-animacyjny zorganizowany z okazji 100-lecia stołeczności Mokotowa. 100×100 Twarze Mokotowa to kilkanaście akcji happeningowych, wystaw, projekcji i spotkań z artystą, inicjatorem projektu, Eugeniuszem Małkowskim.

 

Zadanie łączyło w sobie cele z zakresu edukacji kulturalnej, takie jak upowszechnianie sztuki, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, z animacją kultury: partycypacją, zwróceniem się w stronę lokalności i tożsamości miejsca.

W tym celu wykorzystano medium, płótno malarskie ? przestrzeń o wymiarach 20×20 cm, która została oddana do dyspozycji malującego – stała się jego odbiciem i platformą do kreacji. Na każdym malowanym płótnie, o nietypowych wymiarach 2×2 metry, znalazło się aż sto takich artystycznych wyobrażeń, które następnie zostały wzbogacone o ekspresję twórczą artysty, poprzez wpisanie ich w symboliczne ?twarze Mokotowa?.

Działaniami wokół 100×100 DK Kadr włączył się do debaty na temat zaangażowania społecznego sztuki, zweryfikował jej moc sprawczą. Przez 9 miesięcy organizowano szereg akcji, zarówno w placówkach edukacyjnych (szkoły, kluby, świetlice itp.), jak i instytucjach publicznych, podczas plenerów oraz cyklicznych wydarzeń. Angażowano wszystkie grupy społeczne i wiekowe. W całej akcji wzięło udział ponad 6 tysięcy osób! Wykorzystując działania o charakterze animacyjnym i artystycznym, osiągnięto  podstawowy cel, aktywizację mokotowskiej społeczności. Projekt ten posłużył także do zbierania mikrohistorii, budowania mapy emocjonalnej Służewca. Efekty tej pracy zostaną włączone do strategii działania nowej siedziby Domu Kultury Kadr. O wyjątkowości oraz niespotykanym charakterze świadczy też jego skala ? nieczęsto udaje się zaprosić do działania ponad sześć tysięcy osób.

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu 100×100 Twarze Mokotowa był prof. Eugeniusz Małkowski, uznany malarz, pedagog oraz aktywista społeczny. Projekt ten stał się ukoronowaniem kariery, swoistym epitafium dla tego twórcy ? pod koniec jego realizacji, Eugeniusz Małkowski odszedł, pozostawiając potomnym przykład, w jaki sposób sztuka może w prosty sposób angażować się w codzienne życie.

Projekt realizowany pomiędzy lutym 2016, a wrześniem 2016.

Finansowano ze środków Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Autor koncepcji: Eugeniusz Małkowski.

starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze starszy mężczyzna malujący obraz w plenerze